gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Публикувано на 07 декември 2020 г.


Честит празник на учителската колегия, на всички настоящи и бивши ученици на училището с 80-годишна история СУ"Никола Йонков Вапцаров".
По повод празника споделяме линка, който ни е любезно предоставен.
https://www.facebook.com/SUVaptsarov/videos/1297845103884153?refid=12


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7740