gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КОНКУРС "БЯЛА И КРАСИВА СИЛИСТРА"


picture

Публикувано на 17 декември 2020 г.


сем. Петрови с ръчно изработен макет от цялото семейство за конкурса"Бяла и красива Силистра".
Сем.Петрови живее в с.Бабук и е многодетно.След онлайн уроците и попълнените домашни работи,те са изработили този красив макет!

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7766
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7766