gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КОНКУРС "БЕЛИ И ЧЕРВЕНИ 2021"


picture

Публикувано на 18 февруари 2021 г.


Мартениците са изработени от самодейци към НЧ "Христо Смирненски - 1940г.", с.Ситово, Община Ситово


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7930
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7930