gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ДЕЦА ДАРЯВАТ С БЛАГОСЛОВ


picture

Публикувано на 22 февруари 2021 г.


В навечерието на древната българска традиция – Посрещане на Баба Марта, по инициатива на педагогическия екип на ДГ „Роза” и с любезното съдействие на родителите и децата от двете сгради на детското заведение даряват своите
мартенички, изработени заедно с родителите си на:
Ø Дом за стари хора в гр.Силистра;
Ø Дом за пълнолетни лица с физически увреждания в с.Айдемир, обл.Силистренска
С този дар те благославят всички хора със здраве, успех и берекет през цялата година!
ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!!!

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7958
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7958