gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ФЕЙСБУК ОТЧИТА АКТИВНОСТТА НА ВСЯКА СТРАНИЦА АВТОМАТИЧНО


picture

Публикувано на 22 февруари 2021 г.


Ето и резултатите, за които ни информира платформата:
За периода 25.01-21.02.2021г. резултатите са:
Достигнати хора- 96 690;
Ангажирани с публикация- 44 602;
Харесвания- 208
Благодарим на всички участници в обявените конкурси, които добиват публичност чрез платформата.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7961
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7961