gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ"


picture

Публикувано на 22 февруари 2021 г.


Националният поетичен конкурс „Любовта е пиянство или пиянство от любов” се реализира под патронажа на кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов.
Тази година по време на връчването на наградите от Конкурса ще се представи и юбилейният сборник - Алманах с наградените стихотворения от Националния поетичен конкурс 2002 – 2020 г.
В Алманаха са включени 92 наградени стихотворения - от първото до деветнадесетото издание.
Специални благодарности за сътрудничеството при издирването и събирането на стихотворенията на: Михаил Жеков, Дафинка Станева, Лилия Велчева, Марин Минев -Джона, Алексей Минев- журналист, на Геновева Цандева от Пловдив, на Милена Белчева от Варна, на Нели Вангелова от Бургас и на още други съпричастни поети. Алманахът е отпечатан в издателство „Ковачев – Силистра” в тираж от 500 броя.
Благодарим им за професионалната работа!
В поредицата „Мнения за Националния поетичен конкурс „Любовта е пиянство или пиянство от любов” ще Ви представим посланията на автори и участници през годините.
Доц. д-р Румяна Лебедова:
"Националният поетичен конкурс „Любовта е пиянство или пиянство от любов“ се превърна в една от добрите духовни традиции и в една от емблемите на нашия град. Чрез този конкурс Силистра увеличи броя на своите приятели – всяка следваща година участниците ставаха все повече, а спектърът на интерпретациите и регистърът на поетическото звучене се обогатяваха.
Замислен като конкурс за творби с бохемска тематика във времето конкурсът се трансформира и привлече автори от всички възрасти и всички краища на България, обединени от таланта и от порива да изразят неизразимото – любовта – вечна тема, в интерпретацията на която няма повторения, защото е плод на пределно лично преживяване. Независимо, че кристализиралите в стихове житейска опитност, чувствителност и темперамент са различни, че преживяването на любовното чувство за всеки е несравнимо, поетическите текстове имат своята стойност като израз на изповед, прозрение и израз на субективна реалност. Именно това поражда многоцветието и поетическата красота на този Алманах, в който са събрани най-добрите поетически творби от конкурса.
Поздравявам за инициативата община Силистра, която чрез този жест не само прибавя щрих към духовната си памет, но очертава по-широк хоризонт на духовната си територия – за всички нас, които обичаме хубавата поезия и чрез нея общуваме, докосваме се до чужди светове, съпреживяваме – една от малкото възможности, които превръщат битието в събитие. И го насищат с радост и смисъл.
Като изкуството. И като любовта."
Доц. д-р Румяна Лебедова – директор на Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев”

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7962
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7962