gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 01 март 2021 г.


Честита Баба Марта!
Бъдете живи, здрави, бели и червени, във вас да блика щастие и любов!
Възраждащата сила на пролетта отново да озарява с обич сърцата Ви и нека вълшебно да пребъде чрез думите навеки!
Поздравявам всички самодейци по случай 1-ви март – Ден на любителското творчество, празник на продължителите на вековната ни духовна традиция, неразделна част от българската култура.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7992