gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА! С ПОЖЕЛАНИЕ ДА СМЕ РУМЕНИ, ЗАСМЕНИ, ОТ ЩАСТИЕ И ЛЮБОВ ОЗАРЕНИ!


picture

Публикувано на 01 март 2021 г.


С щастлив край приключи една благотворителна инициатива организирана от колектива на ДГ „Роза“, гр. Силистра. С огромни усмивки и сълзи в очите от щастие, възрастните хора от „Дом за стари хора“, гр. Силистра и „Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, с. Айдемир, приеха нашите най-сърдечни пожелания за здраве, благополучие и берекет. Около 300 мартеници, на днешния ден стоплиха нечие сърце с благослов, любов и вяра в доброто.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7999
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7999