gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

РЕМОНТЪТ НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ


Публикувано на 05 март 2021 г.


По проект: "Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство" ремонтът на Худоствена галерия ще се осъществи. Проектът се финансира по ОП "Интеррег" V-A Румъния-България. Партньор от румънска страна е Окръжен съвет- Кълъраш. Строително монтажни работи са на стойност около милион и половина лева. На брифинг д-р Мирослав Тодоров, ръководител на проекта и зам. - кмет финанси в община Силистра по повод публикации каза: https://www.facebook.com/municipality.silistra/videos/1142433122853183 


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8008
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8008