gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ НА ОДК


picture

Публикувано на 05 март 2021 г.


Прекрасно ново пространство за работа с географски карти и глобус е изградено в ОДК - Силистра по проект „Виртуални и реални пътешествия“ на клуб „Млад пътешественик“ при ЦПЛР- ОДК, изпълняван в рамките на Конкурсна сесия за ученически проекти „Младежта срещу насилието и наркотиците“ на МКБППМН и ОСНВ/ПИЦ. В него вече се провеждат виртуални пътешествия в Интернет пространството и събиране на информация за райони в света, където се произвеждат екологично чисти продукти. През месец април предстои състезание по ориентиране в пресечена местност и Празник на географията. Групата младежи, спечелила проекта се състои от 13 ученика на възраст 12-13 години, а общото одобрено финансиране е в размер на 1969,30 лв.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8009
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8009