gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 25 март 2021 г.


Честит благовец!
Добрите вести нека са за здраве и благоденствие!
Благодаря Ви за куража и за силата ни като общност!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8057