gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЗАРЯ 1957", С. БРАДВАРИ


picture

Публикувано на 31 март 2021 г.


В онлайн Общинския преглед на читалищата самодейност в Община Силистра "Пролетни игри и песни"2021 г., народно читалище "Заря - 1957", с.Брадвари участва със снимков материал на автентични алиански и детски български народни носии, описание на костюми, описание на традицията "Запалване и прескачане на огън на пролетния празник "Невруз" и видеозаписи на танцовите фолклорни състави.
Село Брадвари се намира на 30 км. от гр.Силистра. Населението му наброява 1000 жители. В него функционират училище и детска градина. В селото съжителства население от два етноса – българи и турци, като преобладаващата част са от турското население.
Народното читалище е създадено през 1957 г. То е основен значим културен институт в с.Брадвари като център за реализация на културни прояви обединяващи различните възрасти и етноси, както и осъществяващ своята дейност чрез разнообразни форми.Организирането на изявите е съобразено със специфичните условия на населението от различни етноси. Състави на читалището са: Детска фолклорна група, Детска танцова група, Детска танцова група за забавни танци, Женска фолклорна група за Алиански автентичнии песни и танци, Лазарска група и Детска коледарска група.
Фолклорните ни групи участват в международни, национални, областни , общински, както и местни фестивали, прегледи и конкурси.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8077
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8077