gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ-1941", С. СРАЦИМИР, ОБЩ. СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 01 април 2021 г.


Предстои да отбележим 80 години от създаването на НЧ " Иван Вазов-1941". Това ни дава самочувствие,че в тези трудни времена нас ни има. И макар и с позабавен ход читалището продължава да работи, за да бъде съхранена българската духовност и традиция. В осемдесетгодишната история на читалището дейността е разнообразна: художествена самодейност, радиопредавания, кинопрожекции, библиотечна дейност, изложби и чествания на празници. В читалището през годините са действали следните състави: Смесена певческа група, Мъжка певческа група с ръководител Стоян Чешмеджиев, Коледарска група, Детска Лазарска група и кръжок "Сръчни ръце". Гордост за нашето читалище е участието на Коледарската група със запис в Златния фонд на Националното радио. Много награди са завоювани през тези години- грамоти и плакети. Участваме активно в Регионални, Общински и Национални прегледи и фестивали с пресъздаване на традиционни обичаи за нашето село.
В тазгодишния онлайн преглед на народните читалища "Пролетни игри и песни", НЧ" Иван Вазов-1941", с.Срацимир ще вземе участие със снимков материал за ритуала "Лазара".
Лазаровден /Лазара/ е един от най- големите и жизнерадостни пролетни празници. Основните обреди са свързани с пролетното събуждане на природата, с мечтите и желанията на младите за благоденствие и скорошно задомяване. Основен обреден момент в празничната обредност е свързан с игрите и песните на момите и задомяващите се момичета. Лазарските песни и игри се учат и припомнят една- две седмици преди празника.
/Снимки 1,2,3,4/
Снимки 5 и 6
Представяме Ви кукла - лазарка, изработена от кръжок " Сръчни ръце" при НЧ" Иван Вазов - 1941" с. Срацимир и снимка на лазарки от с. Срацимир от далечната 1942 година.
А ето и текста на една от песните, които пеят лазарките в нашето село.
Момиченце мънино
Момиченце мънино, още ли си мънино.
Още ли си мънино, мене ли си чакало.
Мене ли си чакало и аз от Лазар да дода.
И аз от Лазар да дода, двори да ти помета.
Двори да ти помета, столи да ти наредя.
Столи да ти наредя, стомни да ти напълня.
Засрами са мумата, грабна стомни писани.
Грабна стомни писани,че утиди на извор.
Че утиди на извор, удъ да си напълни.
Там намери, завари двама улашки уртуват.
Двама улашки уртуват, дай да уткранним тъз мума.
Дай да уткранним тъз мума, да и счупим стомните.
Да и счупим стомните, да ги фърлим у ряката.
Да ги фърлим у ряката, да засилим ряката.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8081
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8081