gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ГРАДИНИ ОСТАВАТ ЗАТВОРЕНИ И СЛЕД 4 АПРИЛ 2021 Г. ДО НОРМАЛИЗИРАНЕ НА НИВОТО НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ В СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 02 април 2021 г.


Общинският кризисен щаб, в съответствие със заповедта на МЗ – РД-01-194/ 30.03.2021г., т. 6, взе решение да останат затворени детските градини и детските ясли на територията на община Силистра и след 4 април 2021г. Мярката е продиктувана от високия процент на боледуващи от Ковид-19 в общината. Сериозен е броят на карантинирани сред работещите в детските заведения- педагогически и непедагогически персонал. Решението има превантивен характер, съответства с противоепидемичните мерки в страната и е на база на проведено обследване на ситуацията в Силистра, както и съгласувано с РЗИ- Силистра. Възможността детските ясли и градини отново да заработят зависи от наличието на здрави детски учители, педагози, обслужващ персонал и по- висок брой желаещи родители да заведат децата си на градина и ясла.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8083
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8083