gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 02 април 2021 г.


Днес, по повод Международния ден на детската книга, знам.-кметът г-жа Мария Недялкова и г-жа Мария Харизанова - секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, зарадваха деца от Силистра с книжки с приказки. Всяко дете получи и специално послание.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8085