gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

8 АПРИЛ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НАРОМИТЕ


picture

Публикувано на 08 април 2021 г.


Днес отбелязваме 8-ми април – Международен ден на ромите, известен и като Ден на ромското пробуждане.
На този ден ромите по цял свят отдават почит към своите жертви през Втората световна война.
През 1971 г. в Лондон се провежда за първи път световен ромски конгрес, с участието на представители на ромите от всички континенти. Там е поставено началото на световното ромско движение за утвърждаване и развитие на ромската култура и идентичност. Избраното тогава знаме, изобразяващо синьото небе, зелената земя и червеното колело-символ на постоянното движение напълно съответстват и днес, като характерна черта на ромите.
Община Силистра ежегодно отбелязва Международния ден на ромите с различни прояви, които са израз на толерантност, равнопоставеност и уважение. Към Община Силистра е създаден Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, който е консултативен и координиращ орган. Разработен е План за действие на Община Силистра за подкрепа на интеграционните политики, който е приет и утвърден с решение на Общински съвет - Силистра и е в съответствие с Националната стратегия за интегриране на ромите.
Община Силистра, кметът д-р Юлиян Найденов, както и Общински ят съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси с председател г-жа Мария Недялкова – зам.-кмет на Община Силистра, поздравяват всички наши съграждани-роми с днешния празник.
Общинското ръководство в своята работа винаги се е водило от принципа на равнопоставеност на българските граждани, независимо от тяхната етническа принадлежност.
8-април има възпоменателен характер и почита паметта на хилядите загинали роми по време на нацисткия геноцид, но днес ние преоткриваме и духа на волната ромска душа, която обича да пее, да танцува и да се весели.
Нека в този ден за почит си пожелаем повече успехи в постигането на общите цели, добро партньорство и сътрудничество за просперитета на нашата Родина!
Пожелаваме Ви здраве, благоденствие и късмет.
*Снимките са с рисунки на участници от конкурса за рисунка, есе и разказ „Дъга на толерантността“, който ежегодно се организира от Община Силистра и Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8095
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8095