gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЧУДОМИР-2021", СЕЛО ПОП КРАЛЕВО, ОБЩИНА СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 13 април 2021 г.


Народното творчество е играело важна роля при създаването на културния облик на нашия народ. Това неоценимо народно богатство и днес е непрекъсващ извор на духовна сила и красота. Основните цели на Народно читалище “Чудомир-2021“, село Поп Кралево е да обединява хората, да работи за запазване на традициите и обичаите в селото, да съхрани българския фолклор, песните и танците на населеното место, както и да даде възможност всеки да се почувства полезен и значим.
Народната песен дава любов, усет към хубавото и към възвишеното. Читалището продължава да събира и съхранява народната песен и днес. Представяме ви текста на една от многото песни съхранени и предавани от поколение на поколение.
Залюби Рада Тодора
Залюби Рада Тодор
Тодора гюргенджиичето
и Иван пандакличето
люби ги Рада лъга ги
цели ми до три години.
Тодор на Рада думаше,
Радо ле любе, Радо ле
таз вечер у вас ща дойда
таз вечер и утре вечер.
Рада на Тодора думаше
таз вечер недей дохожда
таз вечер гости имаме
царюградската войвода
дрянопопската египа.
Тодор си Рада не слуша
най във Радини отиде
през прозореца погледна.
Радини гости нямаха
а най си Рада годяха
за Иван пандакличето.
Рада диван им седеше
и им чаши доливаше.
Тодор съ богу молеше
дано им виното свърши,
Рада навън да излезе
две думи той да и кажа.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8107
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8107