gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ-1941-БЪЛГАРКА", СЕЛО БЪЛГАРКА, ОБЩИНА СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 15 април 2021 г.


Дейността на народно читалище „Христо Ботев - 1941-Българка”, село Българка се развива в две основни насоки - развитие на любителското художествено творчество и организиране и провеждане на общоселски чествания, концерти и празници.
Към читалището е сформирана Група за автентичен фолклор. Многобройни са участията и наградите на състава в местни, общински, регионални и национални фолклорни събори и фестивали.
Представяме Ви снимков материал от пролетни празници в с.Българка - НЧ"Христо Ботев-1941-Българка.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8112
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8112