gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

15-ТИ АПРИЛ Е ОБЯВЕН И ЗА СВЕТОВЕН ДЕН НА КУЛТУРАТА


picture

Публикувано на 15 април 2021 г.


Отбелязва се от 1998 г. по инициатива на Международната лига за защита на културата.
Посветен е на годишнина от подписването във Вашингтон на първия в света международен договор на паметниците на културата, на художествените и научните институции и техния персонал в мирно време и по време на въоръжен конфликт, известен като Пакт Рьорих.
Договорът утвърждава Знамето на мира като международно признат флаг за защита на културните ценности.
Знакът на Знамето на мира (алена окръжност с три алени сфери в средата на бял фон) е създаден от руския художник Николай Рьорих.
http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4484
https://bnr.bg/…/otbelazva-se-svetovnia-den-na-kulturata

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8116
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8116