gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ВЕЛИКДЕНСКИ КЪТ ЗА СНИМКИ


picture

Публикувано на 27 април 2021 г.


Великденските празници събират семействата и носят радост на всички. Заповядайте на обособения кът за снимки под липата и запечатайте незабравимите си емоции и моменти от празника!
Инициативата е осъществена от Община Силистра, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общински съвет по наркотични вещества, Превантивен информационен център, Кметство село Айдемир и Народно читалище „Родолюбие-2006“, село Айдемир.
В декорирането на къта участваха деца от 5-ти и 8-ми клас на СУ "Н. Й. Вапцаров".

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8155
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8155