gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Изпълнение / неизпълнение на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра, във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка в страната и пандемията от COVID-19


Публикувано на 29 април 2021 г.


Община Силистра информира гражданите, ползващи услугите за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, че за срок до отмяна на въведената извънредна епидемична обстановка в страната, автобусните линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми ще се изпълняват с часове на тръгване, както следва:

 

От общинската транспортна схема на Община Силистра:

 

 

 

 

 

 

 

 

През делнични дни:

 

 

През празнични и почивни дни:

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно:

 

 

През делнични дни:

 

 

 

През делнични дни:

 

 

През празнични и почивни дни:

 

 

 

През делнични дни:

 

 

През празнични и почивни дни:

 

 

 

 

 

От областната транспортна схема от квотата на Община Силистра:

 

 

 

 

 

 

 

От републиканската транспортна схема от квотата на Община Силистра:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горепосоченото изпълнение / неизпълнение на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра е съгласно Заповед № ЗК-628 / 23.04.2021 г. на Кмета на Община Силистра за влизане в сила от 01.05.2021 г. на лятното разписание на автобусните линии (курсове по линии) със сезонен характер от транспортната схема на Община Силистра, уведомителни писма и предложения от превозвачи за намалено изпълнение на автобусни линии, поради въведената извънредна епидемична обстановка в страната и намаления пътникопоток, и информация от Автогара Силистра. При последващи промени в изпълнението ще Ви информираме допълнително.

29.04.2021 г.
гр. Силистра

 Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8159
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8159