gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ "ЕВЛОГИЙ ГЕОРГИЕВ"


Публикувано на 04 май 2021 г.


Център за кариерно ориентиране представя ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ "ЕВЛОГИЙ ГЕОРГИЕВ"
Онлайн панорама на образованието - 2021
За учебната 2021/2022г. гимназията ще осъществи прием в 1 паралелка:
✅ Специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки” 1 паралелка – 29 ученици
Срок на обучение: 5 години
Какви знания и умения ще придобиете, изучавайки тази специалност?
⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇
🔍 За суровините и материалите за производство на храни и напитки;
🔍 За микробиологията на храните и напитките;
🔍 За контрола и управлението на качеството на храните и напитките;
🔍 За безопасността на храните и напитките;
/информация от официалния сайт на училището/
👉 Всичко това предлагат от ПГПТ "Евлогий Георгиев" !
Вижте още на: https://www.youtube.com/watch?v=amHv_yFb6ew
* * * * * * * * * * * * * *
Вижте подробната електронна брошура за приема след 7. клас на: https://www.flipsnack.com/.../pgpt-evlogiy-georgiev-2020...
* * * * * * * * * * * * * *
👉 Вижте всички гимназии и техните видеа и ресурси в нашия сайт на: http://proorientirane.com/online-panorama-na.../

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8167
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8167