gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № РД-01-274 oт 29.04.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България (в сила от 1 май 2021 г. до 31 май 2021 г.)


Публикувано на 05 май 2021 г.


Новината не може да бъде изобразена тук, понеже има прикачен файл към нея, който може да видите на адрес: https://coronavirus.bg/bg/963?fbclid=IwAR1pdSk3WiQwjJv4lqMngMGufMkb_v8dfwfHcs_BRjL-fcnSYFodYa2z4nA
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8168