gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

5-ТО ДЪРЖАВНО ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО ПО ШОУДАН


picture

Публикувано на 13 май 2021 г.


Пожелавам успех на участниците в 5-тото Държавно отборно първенство по шоудаун.
Радвам се, че отново сме домакини на събитие от Националния спортен календар.
Благодаря на г-н Удрев за добре свършената работа и отличното партньорство.
На добър час на спортен клуб за хора с увреждания "Доростол-2011", който тази година навършва 10 години.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8189
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8189