gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 24 май 2021 г.


Уважаеми дами и господа,
Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност е празник на надеждата!
Празник на знанието и познанието, на напредъка и успеха, защото от столетия българското училището е светиня. На всички, които се грижат за опазването на културно-историческото ни наследство, на дейците на читалищното и на библиотечното дело, на академичните среди и журналистите, на учителите, на абитуриентите, на всички щастливи родители, честитя празника на знанието.
Нека пазим жив пламъка на българщината и духа на напредъка със завещаното ни наследство: Върви народе, възродени!
Честит празник!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8220