gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

24 МАЙ - ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ


picture

Публикувано на 24 май 2021 г.


24 май- празник на буквите, празник на българския дух.
Концерт на ансамбъл "Добруджа " и НЧ"Дръстър-2012", и прекрасната Нели Рангелова.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8222
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8222