gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 02 юни 2021 г.


Скъпи съграждани,
Днес е ден на всенародно преклонение пред делото на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. Ден на размисъл и човешко съпричастие. Ден на национална гордост, почит и достойнство. С твърдост и последователност, с гордост и плам, да обичаме своето Отечество и да работим за неговото добруване.
Поклон пред героите с велики имена!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8249