gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ЛЕТНИ КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ 2021 Г.


picture

Публикувано на 08 юни 2021 г.


Община Силистра - Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за десета поредна година обявява записване за Летни клубове по интереси за деца и младежи от 8 до 18-годишна възраст. Програмата за лято 2021 включва следните клубове: плуване, тенис на корт, приложно изкуство, шахмат, латино танци, ветроходство, гребане, йога, стрелба, „Лятна академия в библиотеката“, „Театър и приключения“, „Аз обичам моята Силистра“, „Млад скаут“. Участието е безплатно и по желание. Заниманията ще се провеждат от 05.07 до 31.07.2021 г., с изключение на заниманията на клубовете шахмат и „Млад скаут“.

Записването се извършва с подаване на заявление и декларация по образец в Общински център за информация и услуги на Община Силистра от 14.06 до 24.06.2021 г. При записване в клубовете „Млад скаут“, ветроходство и гребане се подава и допълнителна декларация. Окончателен график за заниманията на групите ще бъде публикуван след сформирането им.

Необходимите документи можете да изтеглите от тук:

Правила за провеждане на Лятна програма 2021

Предварителен график за провеждане на занятията

Програма за заниманията на клубовете „Театър и приключения“, „Лятна академия в библиотеката“, „Приложно изкуство“, „Аз обичам моята Силистра“ и „Млад скаут“

Заявление и декларация

Декларация за клуб ветроходство

Декларация за клуб гребане

Декларация за клуб „Млад скаут“

 За допълнителна информация следете сайта на Община Силистра www.silistra.bg.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8276
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8276