gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ЛЕТНИ КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ 2021 Г.


picture

Публикувано на 08 юни 2021 г.


Изтече срокът за записване за участие в Летните клубове по интереси за деца и младежи от 8 до 18-годишна възраст на Община Силистра - Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Подадени са 257 заявления и след обработката им, съгласно правилата, групите са попълнени по реда на подаване на заявленията, като децата са разпределени по възраст съгласно указанията на ръководителите, за да се осигури оптимална работа.

 

Заниманията започват на 05 юли и приключват на 30 юли.

 

Необходимата информация можете да намерите тук:

 

Разпределение по групи

 

Окончателен график

 

Правила

 

Програма за заниманията на клубовете „Театър и приключения“, „Лятна академия в библиотеката“, „Приложно изкуство“, „Аз обичам моята Силистра“ и „Млад скаут“

 

Моля обърнете внимание на окончателния график, тъй като са направени някои промени и уточнения.

 

 

 

Пожелаваме на всички деца интересно, приятно и незабравимо лято!

 

 

 

За информация: www.silistra.bg; тел. 086.816 239; електронна поща: mk.silistra@mail.bg

 

Необходимите документи можете да изтеглите от тук:

Програма за заниманията на клубовете „Театър и приключения“, „Лятна академия в библиотеката“, „Приложно изкуство“, „Аз обичам моята Силистра“ и „Млад скаут“

Заявление и декларация

Декларация за клуб ветроходство

Декларация за клуб гребане

Декларация за клуб „Млад скаут“

Правила за участие в Лятна програма на МКБППМН 2021

ОКОНЧАТЕЛЕН ГРАФИК за провеждане на занятия

Разпределение по групи

 За допълнителна информация следете сайта на Община Силистра www.silistra.bg.

 

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8276
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8276