gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБНОВЯВАТ МЕСТНОСТТА ОРЕХОВ КУЛАК


picture

Публикувано на 08 юни 2021 г.


Почистено от треви, сухи клони и битови отпадъци е пространството в местността Орехов кулак, известно като Памука. Монтирани са две маси с четири пейки в района. Ще бъде направен подход- бетонова пътека от асфалтовата част до устието на чешмата, с цел лесен достъп на хората и по време на дъждовните дни. Дейностите се извършват от ОП“Дръстър“.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8277
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8277