gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОЛАГАНЕТО НА АСФАЛТ ПО УЛИЦИТЕ НА СЕЛО КАЛИПЕТРОВО Е ВЕЧЕ ФАКТ


picture

Публикувано на 09 юни 2021 г.


В края на 2020 г. с постановление на Министерски съвет бяха отпуснати от правителството 2 милиона лева за ремонт на общинска пътна мрежа и улична мрежа на територията на Община Силистра.
Полагането на асфалт по улиците на село Калипетрово е вече факт.
Днес кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов и кметът на село Калипетрово г-н Никола Узунов инспектираха ремонтните дейности в селото. По време на обиколката срещнаха доволни жители, които изказаха благодарности.
Асфалтирането започна миналата седмица и ще продължи и в останалите населени места на територията на общината,
а при ново осигурено финансиране Община Силистра ще ремонтира и други компрометирани участъци от уличната мрежа в селото.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8278
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8278