gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СИЛИСТРА СЪОБЩАВА


Публикувано на 11 юни 2021 г.


На 12 юни 2021г. (събота) временния имунизационен пункт на МБАЛ-Силистра ще извършва имунизации в Дунавския парк на гр. Силистра.
Медицинският екип ще е разположен при втори шадраван във времето от 15.00 до 18.00 часа. При наличие на повече желаещи, екипът ще продължи ваксинацията и след 18.00 часа.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8283