gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 11 юни 2021 г.


По традиция Община Силистра връчва награда на студентка майка с най-висок успех от следването във Филиал - Силистра на РУ "Ангел Кънчев". Днес връчих наградата на Красимира Калева. Поздравих я за отличния успех в специалността "Електроинженерство" и й пожелах успешна професионална реализация.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8284