gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НА 10.07 СЕ ПРОВЕДЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПЛУВАНЕ


picture

Публикувано на 10 юли 2021 г.


Учениците от групите по плуване между УСШ гр. Русе и ОДК гр. Силистра демонстрираха своите умения, придобити през учебната година. За добрата подготовка се погрижиха треньорите Ясен Неделчев -ОДК Силистра и Ивелин Иванов-УСШ Русе. Мероприятието се осъществи с подкрепата на МКБППМН при Община Силистра. Директорът на ЦПЛР-ОДК, г-жа Гинка Вандева връчи грамоти на участниците, като им пожела нови успехи в областта на спорта и весело лято.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8363
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8363