gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 12 юли 2021 г.


Във връзка с настъпила аварийна ситуация на ВиК мрежата, на кръстовището на ул. „Н. Й. Вапцаров“ и ул. „Искър“, на 13.07.2021г. ВиК ще извърши разкопаване на участъка от платното в посока Силистра - Калипетрово. Ще бъде затворено платното в участъка от пресечката на ул. „Н. Й. Вапцаров“ с ул. „Искър“ до пресечката на ул. „Н. Й. Вапцаров“ с бул. „Велико Търново“ (до светофарите на Енергото). Движението в двете посоки ще се извършва в платното от страна на Енергото. Светофарната уредба на кръстовището ще бъде превключена на режим „Мигаща жълта светлина“ за движение с повишено внимание. Временната организация на движението ще бъде извършена от „ВиК“ ООД – Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8366