gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ"


Публикувано на 20 юли 2021 г.


ОБЩИНА СВИЩОВ
ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК "ДУНАВСКО ДЕЛО"
ОБЯВЯВАТ
Поетичен конкурс "Свищовски лозници" за автори от цялата страна.
Всеки автор може да участва с не повече от 3 /три/ непубликувани стихотворения, написани в три еднообразни екземпляра, като посочи точно името, адреса и телефона.
Ще бъдат присъдени:
I-ва награда - 100 лв.
II-ра награда - 50 лв.
III-та награда - 30 лв.
Резултатите ще бъдат обявени на 25.09.2004 година в Художествена галерия "Н. Павлович" от 10.30 часа.
Краен срок за представяне на материалите е 13.09.2004 година на адрес:
гр. Свищов - 5250
обл. Велико Търново
ул. "Д. Анев" № 2
редакция на вестник "Дунавско дело" /за конкурса/
В зависимост от резултатите журито може да променя броя и характера на наградите в рамките на определения награден фонд.
Отличените творби ще бъдат публикувани в печатни медии, както и на интернет страницата на Община Свищов.
https://www.svishtov.bg/news_detail.php?id=189

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8380
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8380