gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 21 юли 2021 г.


Танцовият състав с хореограф Симеон Симеонов ще представи АНПТ "Силистра" в Международните фолклорни фестивали в гр. Гостивар и гр. Скопие, Сев.Македония, в дните от 20 юли - до 26 юли 2021 г.!
Желаем успешни участия, незабравими творчески срещи и приятелства на всички танцьори и на техния ръководител Симеон Симеонов!
*Маргарита Любомирова


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8381