gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

1-ВИ ФЕСТИВАЛ НА СЕТИВАТА "DANUBE EXPERIENCE"


picture

Публикувано на 22 юли 2021 г.


Събитието се организира по идея на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и се финансира от Фондация „Америка за България“, по програма „Туризъм по Дунав“.
Фестивалът има за цел да лансира концепция за туризъм на преживяванията в Дунавски регион в България, състоящата се от четири взаимосвързани елемента: кухня, вино, приключения, култура & история. С реализацията на това събитие искаме да се опитаме да надскочим представата за преживяване като физическа, адреналинова емоция и ще създадем възможности за ангажиране на всички сетива на туристите при досега им с многоликия, но все още непознат регион около река Дунав.
Фестивалът на сетивата има за цел да идентифицира и популяризира местните производители на стоки и оператори на услуги, които създават туристическа стойност и развиват туристическия пазар в Дунавския регион. Чрез него ще бъдат представени на широката общественост кулинарни, винени, приключенски и културни форми на преживявания.
Фестивалът ще бъде двудневен, на открито, със свободен вход и ще бъде организиран в контекста на честванията на Празника на Община Силистра – 14 септември (Кръстовден). Събитието ще бъде базирано на два основни принципа: изложение и участие. Ще бъдат изградени четири тематични къта, предлагащи разнообразни активности за посетителите. Кътовете ще са подредени като своеобразен маршрут, по който посетителите минават и в края му придобиват усещане за преживяване, пречупено през всички човешки сетива: зрение, слух, обоняние, вкус, осезание. Включените във фестивала дейности ще активират всяко едно от сетиват.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8384
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8384