gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 22 юли 2021 г.


Започна подготовката по аранжиране на арт инсталация на площад "Свобода" за празника "Слънчева Добруджа".


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8385