gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 22 юли 2021 г.


Красивите арт инсталации са създадени от Магдалена Тодорова- магазин за цветя «Магия», Милена Неделчева от бутик за цветя «Милицвет» и Юлияна Неделчева от «Фантазия».
Със съдействието на ЗК" Златно зърно" с. Калипетрово.
Елате на празника " Слънчева Добруджа ", на 22 юли от 18.00 ч., на площада. С богата фолклорна програма и място за творчеството.
Слънчогледът символизира първичната жажда за свобода, за светлина, за знание, за напредък.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8386