gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЕКИПЪТ НА ОСНВ И ПИЦ КЪМ ОБЩИНА СИЛИСТРА, ЗАЕДНО С УЧЕНИЦИ ДОБРОВОЛЦИ ОБНОВИХА ВЪТРЕШНИЯ ДВОР НА МЛАДЕЖКИ ДОМ


picture

Публикувано на 29 юли 2021 г.


Екипът на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивен информационен център към Община Силистра, заедно с ученици доброволци към Клуба по превенция обновиха вътрешния двор на Младежки дом.
Всички пейки и детски съоръжения са обновени и боядисани, почистени са тревните площи и дворът е подходяща сцена за провеждане на събития на открито.
Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, заедно със зам.-кметовете г-жа Мария Недялкова и д-р Мирослав Тодоров поздравиха всички за инициативата и добре свършена работа.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8401
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8401