gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ "МОЕТО ЛЯТО БЕЗ РИСК"


picture

Публикувано на 30 юли 2021 г.


Общински съвет по наркотични вещества и Превантивен информационен център по зависимости при Община Силистра обявяват Конкурс за фотография на тема „МОЕТО ЛЯТО БЕЗ РИСК“.
Фотографиите трябва да представят по оригинален начин Вашите летни емоции без риск и да провокират отговорно отношение към личното здраве и избягване на рисково поведение.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФОТОГРАФИИТЕ:
 В конкурса могат да вземат участие ученици от Област Силистра
от I - ХІI клас.
 Участието е индивидуално.
 Всеки може да участва с не повече от 2 фотографии.
 Към всяка фотография да има текст с позитивно послание към младите хора за здравословен начин на живот.
 Да бъдат запаметени във файлов формат - .jpeg
 Да съдържат трите имена на автора, възраст, училище, телефон и e-mail.
Краен срок за изпращане на фотографиите 31 август 2021г. на e-mail: pic_silistra@abv.bg
Организаторите ще се свържат с всички участници за уточняване на времето и мястото за награждаване. Кандидатите приемат условието творбите да бъдат използвани и отпечатвани с превантивна цел.
За контакти: Превантивен информационен център по зависимости, гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” 135, ет. 2, зала 204 / Младежки дом/, тел. 086/ 820 477

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8402
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8402