gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОКАНА


Публикувано на 14 септември 2021 г.


Уважаеми съграждани, празничната заря в чест на Кръстовден ще започне в 20.30 ч
Светли дни на добруване и бъднини, здраве и благоденствие за всички!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8505