gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 22 септември 2021 г.


Денят на Независимостта е ден на новото начало. През 1908г.България получава с Манифест своето право на независимост- в държавните дела, икономиката и политиката. Тази дата е празник и поставя надеждата, развитието и благоденствието като водещи в народните стремления. Ето защо днес поздравявам всички българи със светлината на този акт.
Честит празник!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8537