gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СКЪПИ УЧИТЕЛИ,


picture

Публикувано на 05 октомври 2021 г.


Българският народ в своята история е отделил специално място на учителя, защото той е фундамента на нацията. Неговата роля е основополагаща за развитието на обществото ни.
Днес, в Международния ден на учителя , обявен по силата на акт издаден от ЮНЕСКО, Ви поздравявам с пожелание за здраве, силен дух, устойчивост и лично щастие. Вашият професионализъм и отдаденост са основа на доверието за бъдещето на нацията!
Честит празник!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8587