gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 12 октомври 2021 г.


Честит Ден на българската община и местното самоуправление!
Поздравявам всички кметове на населени места в Община Силистра, председателят на Общински съвет - Силистра и общинските съветници, и целия екип на общинска администрация! Благодаря Ви за труда в полза на жителите на общината! Благодаря Ви за ангажираността и отдадеността!
Пожелавам на всички кметове, председатели на общински съвети, общински съветници, служители в администрациите на общините в цяла България през годините, здраве и ползотворни дни!
Благодаря на Националното сдружение на общините в Република България за доброто сътрудничество!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8600