gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 12 октомври 2021 г.


Благодаря областния управител г-жа Ели Тодорова и нейния заместник г-н Минчо Йорданов за благопожеланията в Деня на българската община и местното самоуправление!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8601