gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


picture

Публикувано на 14 октомври 2021 г.


Във връзка с реализацията на проект „Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари – Силистра“, по програма Интерег VА Румъния – България, и изграждането на велоалеи на територията на град Силистра, през следващата седмица – от 18 октомври 2021, ще се поставя хоризонтална маркировка на алеите.
Молим всички собственици на МПС да не паркират по велоалеите на бул. „Македония“ и да не възпрепятстват поставянето на маркировка.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8609