gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ФОРУМ ЗА КОРИДОРА НА ОСНОВНАТА МРЕЖА РЕЙН-ДУНАВ


picture

Публикувано на 24 ноември 2021 г.


Кметът на Община Силистра д–р Юлиян Найденов и инж. Тихомир Борачев взеха участие във видеоконференцията на Шестнадесетата среща на страните по коридора Рейн – Дунав, по покана на председателя - европейски координатор г-жа Инес Сендер. По време на изказването си кметът постави отново въпроса за кохезионната политика, възможностите за изграждане по поречието на р. Дунав на мостови съоръжения, които да подобрят свързаността и икономиката в Румъния и България. Той покани на посещение г-жа Сендер, която любезно даде своето съгласие за визита след приключване на пандемията, за да бъдат обсъдени всички възможности в реална среда.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8707
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8707