gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СТУДЕНТИ ОТ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА УЧАСТВАТ В ПРЕСТИЖЕН ПРОЕКТ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ


picture

Публикувано на 25 ноември 2021 г.


На 25.11.2021 г. от 11:00 часа на понтона за акостиране на пасажерски кораби при хотел Дръстър в гр. Силистра се състоя представяне на изградения демонстрационен плавателен съд HydRUforce.
Иновативният плавателен съд, предназначен да се движи по Дунава, е първият в България, с хибридно задвижване на база слънчева енергия-батерия-водородна горивна клетка, което го характеризира като продукт с подчертано екологичен характер и го прави приносен към изследванията за използване на нисковъглеродната енергия във вътрешния воден транспорт на Европа.
Плавателният съд е разработен по Компонент 2 на програмата Е плюс „Електрически превозни средства и водородна мобилност“.
По проекта, с ръководител проф. д-р Велизара Пенчева, работят: Русенски университет „Ангел. Кънчев“ в партньорство с Община Силистра, БАН, Технически университет София и Община Русе. В екипа са включени и студенти. Двама от тях - Младен Николаев Кулев и Венцислав Пламенов Станев са четвъртокурсници от специалност „Автомобилно инженерство“, Филиал Силистра. Този факт илюстрира добрата традиция в Русенския университет да се дава възможност на студентите да работят с имените учени в своето професионално направление и да се включват в редица проекти с научен и приложен характер, за да развиват творческите си възможности и да създават професионални умения.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8710
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8710