gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ВИК ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА ЗА ПОДМЯНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРЕНОСНИТЕ ТРАСЕТА ЗАПОЧНАХА


picture

Публикувано на 02 декември 2021 г.


Проектът предвижда доизграждане и реконструиране на 45 км канализационна мрежа на територията на три населени места в община Силистра и в гр Тутракан.
Основната цел е подобряване на ефективността и намаляването на загубите- поясни инж. Васил Боранов- директор на ВиК ООД Силистра.
В края на проекта, на който срокът за изпълнение е 54 месеца, хората от Айдемир, Калипетрово и областния град ще са водоснабдени с чиста питейна вода и ще се гарантира липса на загуби на воден ресурс по трасетата.
Общата стойност на проекта е от над 79 милиона по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на "ВиК"ООД Силистра " по ОП“Околна среда“2014-2020г.
Проведени бяха пет церемонии по „Първа копка“ на пет ключови места в силистренско в присъствието на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов и инж. Тихомил Борачев- зам.-кмет,ръководител на проекта Росица Бачева,както и на изпълнители на дейности, строителен и авторски надзор, кметове на населени места и гости.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8726
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8726